Årsmøte 2022

Årsmøtet i Vinger FK avholdes tirsdag den 15. mars 2022 kl. 1800, i møtelokalene på festningen. Se fullstendig innkalling med frister og rettigheter her.